Radca prawny Karolina Kołuda

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Prawa i Administracji. W 2015 roku złożyła z wyróżnieniem egzamin radcowski i została wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Wykonując zawód radcy prawnego kontynuuje rodzinne tradycje.

Aplikację odbyła pod patronatem radcy prawnego Marka Trębali, Kierownika Zespołu w Departamencie Prawnym PKO BP S.A. Ponadto w trakcie aplikacji współpracowała z kancelarią radcowską specjalizującą się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek polskich i zagranicznych z branży hurtowo-budowlanej.

Aktualnie zapewnia obsługę prawną i wsparcie działu kadrowo-płacowego wiodącej spółki kapitałowej z segmentu IT.

W praktyce zawodowej specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem procesu windykacji należności oraz w zakresie kompleksowego doradztwa w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Ponadto swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół zagadnień spornych na tle relacji instytucja finansowa-konsument oraz problematyki dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień za szkody majątkowe i doznane krzywdy.

Posługuje się biegle językiem angielskim (posiada certyfikaty FCE oraz TOLES).

 

 

Kancelarię wspierają merytorycznie:

 

Adwokat Marcin Stasiak

Adwokat Marcin Stasiak

Adwokat przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Łodzi. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych zajmujących się działalnością deweloperską i zarządzaniem nieruchomościami. Jego zainteresowania zawodowe obejmują w szczególności prawo cywilne, prawo spółdzielcze oraz prawo dotyczące wspólnot mieszkaniowych i przedsięwzięć deweloperskich. Posiada doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz zapewnia wsparcie prawne w odzyskiwaniu należności na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego.

 

Radca prawny Czesława Kołuda

Radca prawny Czesława Kołuda

Zawód radcy prawnego wykonuje od 1987 roku. Od 1993  roku zapewnia obsługę prawną w ramach Departamentu Prawnego PKO BP S.A. Ponadto świadczy pomoc prawną w jednostce budżetowej Gminy Miasta Łodzi oraz w spółce kapitałowej z segmentu IT. Od 1991 roku aktywnie uczestniczy w życiu łódzkiego samorządu radcowskiego. W latach 2007-2013 przez dwie kadencje pełniła funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

W praktyce zawodowej, z uwagi na wieloletnią pracę w strukturach instytucji bankowej, posiada szerokie doświadczenie w prawie bankowym i finansowym. Specjalizuje się także w zagadnieniach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Radca prawny Marta Olejniczak

Radca prawny Marta Olejniczak

Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi. Swoje doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, opiniowania i sporządzenia umów zdobywała współpracując od 2005 roku między innymi z kancelariami radców prawnych i kancelarią adwokacką. Ponadto posiada doświadczenie w bankowości, ustanawianiu prawnych zabezpieczeń, prowadzeniu postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych mających na celu odzyskanie należności, a także w postępowaniach upadłościowych i wieczystoksięgowych.